چه خبر

کلاهبرداری ایمیل "پیام امنیتی پایتخت وان".

ایمیل‌هایی که دارای موضوع «پیام امنیتی پایتخت وان» هستند به عنوان یک تاکتیک فیشینگ شناسایی شده‌اند. این پیام ها یک اقدام فریبنده است که برای فریب گیرندگان برای افشای اطلاعات حساس تنظیم شده است. ایمیل‌ها با تقلید از یک اعلان قانونی از Capital One، ظاهر پیچیده‌ای را به کار می‌گیرند و ظاهراً جزئیات...
بارگذاری...