มีอะไรใหม่

'Capital One SECURITY MESSAGE' อีเมลหลอกลวง

อีเมลที่มีหัวเรื่อง 'Capital One SECURITY MESSAGE' ถูกระบุว่าเป็นกลวิธีฟิชชิง ข้อความเหล่านี้เป็นการกระทำหลอกลวงที่จัดทำขึ้นเพื่อหลอกลวงให้ผู้รับเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน อีเมลดังกล่าวใช้หน้ากากที่ซับซ้อนโดยเลียนแบบการแจ้งเตือนที่ถูกต้องตามกฎหมายจาก Capital One...
กำลังโหลด...